பழைய மாணவர்களை ஒன்றிணைக்கும் செயற்திட்டம்

எமது பாடசாலையின் பழைய மாணவர்கள் அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கும் முகமாக பின்வரும் படிவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

எனவே, எமது பாடசாலையின் பழைய மாணவர்கள் அனைவரும் தங்கள் தகவல்களை வழங்குவதுடன் தங்கள் நண்பர்களுடனும் இத் தகவலைப் பகிருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்

தங்கள் விபரங்களை பூரணப்படுத்துவதற்கு இங்கே அழுத்தவும்Comments

Popular posts from this blog

சிரமதான அறிவித்தல்

110 ஆவது ஆண்டு நிறைவு பரிசளிப்பு விழா அழைப்பிதழ்

சிரமதான அறிவித்தல்