தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சை

அக்கரைப்பற்று கல்வி வலயத்தினால் நடாத்தப்படும் தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சைகளுக்கான நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்கள் அனைவரும் கீழ் காணப்படும் link ஐ click செய்வதன் மூலம் பரீட்சைக்குத் தோற்ற முடியும்.

பரீட்சைக்குத் தோற்றுவதற்கு இங்கே அழுத்தவும்...

மேலதிக விபரங்களுக்கு, உங்கள் வகுப்பாசிரியரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

அதிபர்Comments

Popular posts from this blog

தரம் 3, 4, 5 மாணவர்களுக்கான தவணைப் பரீட்சை

110 ஆவது ஆண்டு நிறைவு பரிசளிப்பு விழா அழைப்பிதழ்