சிரமதான அறிவித்தல்

நாளை (31/08/2019)  எமது பாடசாலையில் நடைபெறவுள்ள சிரமதானப் பணிகளில் பெற்றோர், பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் பழைய மாணவர்கள் அனைவரும் கலந்துகொள்ளுமாறு அழைக்கப்படுகின்றீர்கள்.
நேரம்: காலை 8.00

தகவல்:- அதிபர்Comments

Popular posts from this blog

110 ஆவது ஆண்டு நிறைவு பரிசளிப்பு விழா

கமு/ காரைதீவு இராம கிருஷ்ண சங்க ஆண்கள் பாடசாலையின் பழைய மாணவர்கள் ஒன்று கூடல்.

பிரியாவிடை வைபவம் - Mr. Ganesarajah Keathigshan