பிரியாவிடை வைபவம் - Mr. Ganesarajah Keathigshan

எமது பாடசாலையில், கடந்த 6 மாத காலமாக ஆங்கில பாடப் பயிலுனர் ஆசிரியராகக் கடமையாற்றிய Mr. Ganesharajah Keathigshan அவர்களின் பிரியாவிடை வைபவத்தின்போதான புகைப்படங்கள்.
Comments

Popular posts from this blog

110 ஆவது ஆண்டு நிறைவு பரிசளிப்பு விழா அழைப்பிதழ்

சிரமதான அறிவித்தல்

சிரமதான அறிவித்தல்