பிரியாவிடை வைபவம் - Mr. Ganesarajah Keathigshan

எமது பாடசாலையில், கடந்த 6 மாத காலமாக ஆங்கில பாடப் பயிலுனர் ஆசிரியராகக் கடமையாற்றிய Mr. Ganesharajah Keathigshan அவர்களின் பிரியாவிடை வைபவத்தின்போதான புகைப்படங்கள்.
Comments

Popular posts from this blog

110 ஆவது ஆண்டு நிறைவு பரிசளிப்பு விழா அழைப்பிதழ்

தரம் 3, 4, 5 மாணவர்களுக்கான தவணைப் பரீட்சை

தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சை