மாணவ தலைவர்களிற்கான சின்னம் சூட்டும் விழா - 2018

இன்றைய தினம் எமது பாடசாலையில் இடம்பெற்ற மாணவ தலைவர்களிற்கான சின்னம் சூட்டும் விழாவின்போதான புகைப்படங்கள்.மேலும் புகைப்படங்களிற்கு இங்கே அழுத்தவும்.....

Comments

Popular posts from this blog

தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சை

தரம் 3, 4, 5 மாணவர்களுக்கான தவணைப் பரீட்சை