கைகழுவல் வேலைத்திட்டம்

பேண்தகு பாடசாலை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், கைகழுவல் வேலைத்திட்டம் தொடர்பாகவும், டெங்கு தடுப்புத் தொடர்பாக சுற்றுச்சூழலைச் சுத்தம் செய்யும் விதம்  தொடர்பாகவும் பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர் திரு சா. வேல்முருகு அவர்களினால் மாணவர்களிற்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டது.
Comments

Popular posts from this blog

தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சை

தரம் 3, 4, 5 மாணவர்களுக்கான தவணைப் பரீட்சை